Hvilken reklamationsret tilbydes med en VELTIA håndtørrer?

Veltia tilbyder i de første 3 år fuld erstatning på reservedele og funktion.

Dette betyder at kunden straks ved en eventuel reklamation skal returnere maskinen til sin leverandør som straks reparerer eller udbytter denne med en tilsvarende eller ny maskine.

Fra år 3 til 5 er reservedele fri (lønomkostninger ikke inkluderet).

Efter 5 år repareres maskinen, men alle omkostninger er for købers regning.

 

A) Vilkår og betingelser for den 5-årige reklamationsret

1 - Reklamationsretten træder i kraft på tidspunktet for købet (eller datoen for leveringen, hvis denne er senere) mod fremvisning af gyldig faktura, hvor købsdato, model navn og serienummer er angivet.

2 - Du skal fremlægge dokumentation for levering og/eller køb før arbejdet udføres på din maskine. Uden denne dokumentation vil alt udført arbejde blive afkrævet betaling. Vær venlig at beholde din faktura med serienummer som garanti. Du sørger selv for returnering af varen til Veltia eller dennes grossister.

3 - Alt arbejde vil blive udført af Veltia eller dennes agenter.

4 – Omkostninger til nedtagning, ophængning og returnering af maskinen til Veltia eller dennes agenter er for købers regning. Fremsendelse af repareret eller ny maskine betales af Veltia eller dennes agenter.

5 - Reparation eller udskiftning af din maskine under reklamationsretten vil ikke forlænge reklamationsretten.

6 - Reklamationsretten giver fordele som er et supplement til dine rettigheder som forbruger og vil ikke påvirke dine lovbestemte rettigheder.

 

B) Hvad er dækket af reklamationsretten?

Reparation eller udskiftning af din VELTIA håndtørrer, hvis den viser sig at være defekt på grund af materialer, håndværk eller funktion inden for garantiperioden. Bemærk venligst, at beslutningen om at reparere eller udskifte din maskine er forbeholdt Veltia. Hvis en bestemt reservedel ikke længere er til rådighed eller gået ud af produktion, erstatter Veltia denne med en tilsvarende funktionel reservedel.

 

C) Hvad er IKKE dækket af reklamationsretten?

Veltia garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt som følge af:

1 - Normal slitage.

2 - Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uagtsom brug, pleje eller manglende pleje, misbrug, hærværk, vanrøgt, skødesløs betjening eller brug af maskine, som ikke er monteret i henhold til installationsvejledningen, misbrug, ulykke, brand, oversvømmelser eller Force Majeure. I disse tilfælde vil garantien være at betragte som ikke gældende.

3 - Brug af dele, som ikke samlet eller installeret i overensstemmelse med instrukserne fra Veltia.

4 - Brug af dele og tilbehør, som ikke er Veltek Systems originale komponenter.

5 - Forkert installation.

6 - Reparationer eller ændringer udført af andre end Veltia eller dets autoriserede agenter vil gøre garantien ugyldig.

7 - Garanti vilkår og betingelser kan ikke ændres eller udvides af tredjepart.